Video  

“Opat Perkara Pikeun Jalma Anu Nyaring” | Sajadah Elshifa Sore

Sajadah Elshifa Sore bersama Ust. Anwar Sujai’i, S.Pd.I, Al Hafidz dengan Kajian Kitab Nashaihul Ibad : “Opat Perkara Pikeun Jalma Anu Nyaring”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *